Увс аймгийн Баруунтуруун сумын ИТХ

Хэлэлцүүлгүүд (2)

Гарчиг Модератор Сэдвүүд Нийтлэлүүд Сүүлийн нийтлэл
Ахмад
Ахмадуудад тулгамдаж буй асуудал
Соёлмаа 1 0
"Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ зорилтот бүлэгтээ хүрч байгаа эсэх" сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.
"Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ зорилтот бүлэгтээ хүрч байгаа эсэх" сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт хамрагдсан 35 иргэнд нийгмийн ажилтан З.Даваабаяр, иргэний танхимын ажилтан Э.Соёлмаа нар нийгмийн халамжийн хуулиар зөвлөгөө өглөө.
Соёлмаа 0 0
Сумдууд